Sassetta-hoz / To Sassetta/ 2012, olaj, vászon, 60x120cm